KOREKTNOSŤ. Individuálny prístup. ŠTÝLOVÁ GRAFIKA.

Čo viem pre Vás urobiť

Vymýšľam, objavujem, realizujem.
Tvorím od základov, s využitím skúseností z oblasti dizajnu a marketingu. Funkčný, čistý a moderný dizajn, na ktorý budete hrdí.

Branding

Logo je základná grafická značka vašej firmy.
Uvádza sa na všetkých propagačných materiáloch, dokumentoch, produktoch, a tak napomáha identifikácii.
Tvorí povedomie o značke, odlíši vás od konkurencie a ľahšie sa dostanete do povedomia zákazníkov.

divider

Navrhnem vám unikátne logo, ktoré vás bude jasne charakterizovať.

Identita

Firemná identita je dôležitou súčasťou propagačného imidžu firmy. Ide o jednotný vizuálny štýl, ktorý je použitý na vašich dokumentoch, reklamných predmetoch, marketingových materiáloch, a ktorý definuje farebnú škálu, písmo a grafické prvky, charakteristické pre vaše podnikanie.

divider

Vypracujem vám dizajn manuál, podľa ktorého dokážete ďalej vytvárať svoje marketingové materiály.

Propagačné materiály

Propagačné materiály sú vaša komunikácia smerom k zákazníkovi, predstavujú verejnosti vaše produkty a služby. Od vizitiek a pohľadníc cez etikety výrobkov, hlavičkové papiere, letáky, katalógy, obalový dizajn až po rozmerné plagáty… Ponuka je široká, vrátane zabezpečenia kvalitnej tlače.

divider

Vytvorím vám atraktívne tlačoviny priamo na mieru.

Web dizajn

Webstránka je vaša online prezentácia. Jej kvalitu zaručuje funkčnosť, rýchlosť, prehľadnosť, moderný dizajn, optimalizácia (SEO) a responzivita.
Tvorím efektívne webstránky, ktoré oslovujú koncového užívateľa, podporujú vaše obchodné ciele a dodržiavajú zásady moderného webu.

divider

Zhotovím vám funkčnú a prehľadnú webstránku, podporenú príťažlivou grafikou.

Fotografia

Fotografia má v marketingovej komunikácii široké uplatnenie. Vyvoláva určité pocity, vyplývajúce z jej výpovednej lehoty.
Fotografie vašich produktov či služieb a ich správne použitie v dizajne zatraktívnia vaše reklamné materiály.

divider

Vyhotovím vám ilustračnú a produktovú fotografiu, retuš a pripravím na použitie v propagačných materiáloch.

Jazykové služby

Kvalitný text je vizitkou, na základe ktorej si ľudia o vás vytvárajú celkový dojem. Gramatická bezchybnosť a dobrá štylizácia prináša výsledky a nových zákazníkov.
Okrem korektúry slovenského textu vám kvalitne preložím anglický text do slovenčiny, so zachovaním významu textu.

divider

Upravím váš text po gramatickej aj štylistickej stránke, preložím text z anlického jazyka.

Už nemusíte viac hľadať.